Tuesday, May 21, 2024
|انسان بزرگ نیست جز بوسیله فکرش،شریف نیست جز بوسیله احساساتش و قابل احترام نیست جز به سبب اعمال نیکش
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

اخبار بیمارستان

نظر سنجی


کیفیت خدمات بیمارستان در چه سطحی میباشد؟آی.سی .یو(I.C.U)

سی.سی.یو(C.C.U)

CCU مخفف برگرفته شده از حروف نخست کلمه لاتینcoronary care unit می‌باشد. درزبان فارسی به آن سی سی یو گفته می‌شود و بخش مهم و مراقبتی در مراکز درمانی است، به طور عموم به سی سی یو بخش مراقبتی بیماران قلبی نيز می‌گویند و برای مراقبت و درمان بیماران دچار اختلالات قلبی مورد استفاده قرار می گیرد
بخش تصویر برداری

بخش گوارش
  1