انکولوژی – هماتولوژی

انکولوژی-هماتولوژی دو حوزه مهم در پزشکی است که به تشخیص و درمان بیماری‌های خون و سرطان مرتبط با سیستم خونی و لنفاوی می‌پردازد. این حوزه‌ها شامل تشخیص و درمان سرطان‌های خونی مانند لوکمی، لنفوم‌ها و میلوم‌ها، همچنین بیماری‌های هماتولوژیکی مانند آنمی‌ها، نارسایی مغز استخوانی و اختلالات پلاکت‌ها و لنفوسیت‌ها می‌شود. پزشکان این حوزه با استفاده از آزمایش‌های خونی مختلف، تصویربرداری و بررسی‌های بافتی، بیماری‌های مختلف خونی و سرطانی را تشخیص داده و برنامه‌های درمانی مناسب را ارائه می‌دهند. همچنین، انکولوژی-هماتولوژی نقش مهمی در مراقبت و پشتیبانی از بیماران مبتلا به این بیماری‌ها از جمله ارائه درمان‌های شیمی درمانی، رادیوتراپی و مراقبت همراه با انتقال خون و محصولات خونی دارد.